‘ సత్య శ్రీనివాస్ ’ రచనలు

జుమ్మె రాత్ బజార్

పురాతన వస్తువుల అంగడి
మనస్సు
ఒక విధమైన
చోర్ బజార్
తనని తానే దొంగిలించి
అమ్ముకుంటుంది
సరైన కొనుక్కునే వాళ్ళు అరుదు
అందుకే వారం వారం
సంతలా
మారుతుంది

ఈ సారి
మనస్సుని బుడగలొ పెట్టి
వదిలేస్తాను
తస్సాదియ్య
అందినోడి చేతిలొ
కోరికలదారం గాజుపెంకులై
గుచ్చుకుంటాయి
అన్నీ కొని పెకలించవచ్చన్న
వాడి గుండె ధైర్యం విరిగి
రెండు పొరలనడుమ రంద్రమవుతుంది

దిక్కుతోచక
రక్త పిపాసి
వీధిన పడి
ఇక బతకడానికి
వుబికి వచ్చే

పూర్తిగా »

పచ్చదనం లేని దృష్టిని ఉహించుకోలేను: సత్యశ్రీనివాస్

15-మార్చి-2013


పచ్చదనం లేని దృష్టిని ఉహించుకోలేను: సత్యశ్రీనివాస్

వొక పచ్చని ఆకు చిర్నవ్వుతూ కనిపిస్తే సత్యశ్రీనివాస్! వొక మందారం సిగ్గుల్ని చెక్కుకున్నట్టు ఎర్రగా కనిపిస్తే సత్యశ్రీనివాస్! వొక మల్లియ స్వచ్ఛంగా నవ్వితే సత్య శ్రీనివాస్! వొక అడవిలోని చెట్ల మీద వెన్నెలో సూర్యుడో మెరుపై మెరిస్తే సత్యశ్రీనివాస్! వొక కవి జీవితంలో ప్రకృతి అంతగా ఎలా అల్లుకుపోయింది? ప్రకృతి నించి స్నేహితుల మధ్యకు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అతని భాష ఎలా మారుతుంది? అతని అక్షరాలు కొమ్మల మధ్య కోయిలలు ఎలా అవుతాయి? వినండి ఏమంటున్నాడో ఈ నడిచే పూల చెట్టు!

 

 

మీ కవిత్వంలో ప్రకృతి ఒక ప్రధాన పాత్రగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకు?

చిన్నప్పటి నుండి ఇంట్లో పచ్చదనంతో వుండడం,మొక్కలు పెంచడం ఒక భాగం.ఇందతా…
పూర్తిగా »

స్వగతం

01-ఫిబ్రవరి-2013


అర్దరాత్రి
గోడగడియారం
ముల్లు చప్పుడు
నిశ్శబ్దం
గజల్ల సవ్విడిలా
ఇల్లంతా తిరుగుతొంది

నిద్రపట్టని
నా ఆలొచనల స్వరానికి
భాణి జతయింది

సూన్యపు కళ్ళలొ
సూర్యోదయం
మొలకెత్తింది

ముల్లుచప్పుడిప్పుడు
వినిపించదు
బాణి తొపాటు
స్వరాని కలిపిన
పాటకి
గాయకుడ్ని
శ్రొతని నెనే

వూగిసలాడె ముల్లుని
కొరితెచ్చుకున్న వాడ్ని
ముళ్ళకీరిటంగా
గుండె శిరొధారణి అయ్యింది!

 


పూర్తిగా »

ఫ్రేం

ఎండప్పుడు
వర్షమప్పుడు
చెట్టు నీడన
తల దాచుకున్నటు
ఆలోచిస్తున్నప్పుడల్లా
మెదడ్లో
మర్రి ఊడలు
మట్టిలోకి చొచ్చుకుపోతాయి
ఆబ్విచ్యురి కాలంకి
నా పోట్రైట్
నేనే వేసుకుంటునట్టు.
శ్వాసాగిన వేళ
నా కళ్ళని
మూసే అరచేతుల్లోకి
నీల పచ్చని సాంబ్రాణి
ధూపమై ప్రవహిస్తా
నా నేలలోని
తపన సుగంధం
ఆమె తనువులో తచ్చాడే
వైతరణిలా
ఇక ఎడబాటు లేని కలయిక
వాటర్ కలర్స్
లాండ్ స్కేప్ పెయింటింగ్ అవుతుంది.

 


పూర్తిగా »

రెండు మర్రి మానులు

ఒక పచ్చటి మర్రి మాను సేద తీర్చుకుంటున్న నల్లని,గోధూళి రంగు ఆవులు నును వెచ్చని కంబళిలా మర్రి నీడలోకి చొచ్చుకుపోతున్న ఎండ. ఇంకొద్ది దూరంలో శిధిలమైన ఇంటి పక్కన కొట్టేసిన మర్రి మాను గోడకి లేలేత ఆకుపచ్చని నీరెండ తోరణం. పుడమింటి నీడలా పునరావృతమయ్యే గుణానికి ప్రణమిల్లి సదా పయనించే కోరికని తీర్చమని మర్రి మాను చుట్టూ దారం కట్టి పచ్చ బూడిద రంగుని నుదుటనద్దుకుని గాలి ఊడల వేర్ల పడవలో నా దారి పట్టాను (కొత్తిల్లు,రామసముద్రం మండలం,చిత్తూరు జిల్లా,22-12-12), 26-12-12
పూర్తిగా »