కవిత్వం

నిజమే చెబుతున్నా..!

జనవరి 2013


ఎంత వద్దనుకున్నా
ఏంతో కొంత నిశ్శబ్దం
వెంటాడుతూనే ఉంది..
మౌనం తప్ప
మాట్లాడే భాషలేవి…
పూర్తిగా »

వొకే వొక్క దీర్ఘ కవితలా నువ్వు పుట్టినప్పుడు

జనవరి 2013


An Empty Episode – ఆరో సన్నివేశం:

ఇంత కవిత్వం ఎలా పుట్టుకొస్తుందన్న ప్రశ్న ఇప్పుడేమీ కొత్తకాదు నాకు. కానీ,…
పూర్తిగా »

దారి తప్పాం

తన తల్లి లోనే అమృత వర్షిణి ని మమతల కోవెలను అనురాగాల ఆలయాన్ని చూసి పక్కింటి అమ్మలో అవేవి చూడలేని…
పూర్తిగా »

మిగిలుండాలి!

జనవరి 2013


అపుడపుడూ ఎక్కడికైనా వెళ్లి రావడానికి
ఒక చోటుండాలి ,ఊరుండాలి
కనీసం ఒక మనిషైనా మిగిలుండాలి

మాటలన్నీ పగిలిపోయి…
పూర్తిగా »

ఏక్..దో..తీన్..చార్ బందుకరో అత్యాచార్

అడవులు అంతరిస్తున్న కారణంగా
కౄరమృగాలేవో కొన్ని
మానవాకారంలో
మనమధ్యనే మసలుతూ ఉండి ఉండవచ్చు

శిధిలభవంతులు,ఊడలమర్రిలు

పూర్తిగా »

కొన్ని సార్లు

కొన్ని సార్లు మొదలు ఎక్కడ పెట్టాలో వెతుకుతూఉంటా నాలో ఆలోచన నిలువునా చినిగిన స్థానాన్ని కుట్టుకోడానికి లోపలికెళ్ళే దారికి గుమ్మం…
పూర్తిగా »

మా అమ్మ

జనవరి 2013


మా ఇంట్లో అందరికంటే ముందే
సూరీడు రాక ముందే
చంద్రుడు పోక ముందే
మా ఇంట్లో…
పూర్తిగా »

లిఫ్ట్

నాముందు మోకరిల్లి
పైకి చేరాలనో
కిందికి పోవాలనో
ఎవరో ఒకరి
ఎదురు చూపులే

తయారై…
పూర్తిగా »

చేరన్ కవితలు కొన్ని: అమ్మా, విలపించకు

అమ్మా విలపించకు

నిను ఓదార్చడానికి

పర్వతాలు సరిపోవు

నీ కన్నీళ్లు నింపుకునే

నదులు లేవు

 

నీ భర్త తన…
పూర్తిగా »

చేరన్ రుద్రమూర్తి కవితలు

జనవరి 2013


అడుగు 
అడుగు, పాముల్ని,  అవి ఎలా కలుస్తాయో  అని

పగల్ని, ఎలా వుదయించాలొ  అని చెట్లని ,

మౌనం…
పూర్తిగా »