కవిత్వం

కలవని వేళలు

అక్టోబర్ 2017


నీ చూపుల చెలమల్లో
నేను దాహం తీరడం లేదు
నా కళ్ల నదుల్లో
నువ్వు స్నానం…
పూర్తిగా »

ఖాళీచేయాల్సిన సమయం

రాత్రి తెగిపడిన అవయవాలన్నీ
ఉదయపు నడకలో
గడ్డిమైదానంపై మంచుబిందువుల్లా మారి
నీ పాదాల కింద చిట్లిపోయి
నెత్తుటి పారాణి దిద్దిపోతయినీకు…
పూర్తిగా »

ది అబ్సెషన్

అక్టోబర్ 2017


ది అబ్సెషన్

'యూ మిస్స్డ్ మీ' ?! ---- 'లాట్ .. లాట్.. లాట్ అండ్ లాట్' ! ' యూ మీనిట్…
పూర్తిగా »

ముఖాముఖి

ముఖాముఖి

మగవారికి నచ్చే మగువలు;
చెడుమాటలు వింటే మూసుకుంటారు చెవులు.

ఒకేవొత్తితో వెలుగుతుందివాళ్ల దీపం,
రాత్రయితే మాత్రం బయటికి…
పూర్తిగా »

కుట్టి రేవతి కవితలు

కుట్టి రేవతి కవితలు

ఆకాశంలో వేలాడే మేఘాలు
అంతరమధ్యన ఊగుతుండగా
రాయడానికి కూర్చుంటాను
కిటికీ తలుపులను గాలి తడుతుండగా
అది తీసే ముందు
కాగితాలను…
పూర్తిగా »

నీలిచెట్టు

సెప్టెంబర్ 2017


నీలిచెట్టు

అలుపెరగని సుదూర
అధోయానంలో
రాటుదేలిన నీ చూపు
కొమ్మల సందుల్లోంచి
ఆకుల పళ్లేల మీద
వడ్డించే విందును
పూర్తిగా »

ఆట!

సెప్టెంబర్ 2017


కొన్ని వెలుతురు నీడలు
కొన్ని చీకటి కిరణాలు
అల్లుకున్న ఒక వెదుకులాట
ఆటస్థలంలో
ఎపుడూ మనదో
కొత్తపలకరింత
పూర్తిగా »

దుఃఖం తర్వాత

దుఃఖం తర్వాత

దుఃఖం గట్టిగా నీ ఇంటి తలుపు కొట్టే
సమయం ఆసన్నమైంది.
తలుపు తెరచి నిన్ను నువ్వేపూర్తిగా »

అ, ఆ = ఆఁ !

అ, ఆ = ఆఁ !

వెళుతూ కొంత, వెళ్లకుండా కొంత
వెదజల్లుకుంటూపోవడం సులభమేనేమో
ఏరుకుంటూపోవడం ఎంత కష్టం

ముఖాలనడ్డుపెట్టుకుంటాం సరే
ఏకాంతాల్ని పగలగొట్టుకున్నప్పుడైనా

పూర్తిగా »

అనిశ్చితి

ఆగస్ట్ 2017


అనిశ్చితి

నీకుగానే వచ్చావా నువ్వు
ఎవరినీ అడగకుండా, మరెవరూ దారి చూపకుండా
చేతిలో ఈ పసి దీపంతో
చీకటితో గొడవ…
పూర్తిగా »