కవిత్వం

నేను

ఆగస్ట్ 2017


నేను

నేను పుడుతూనే ఆకలికి ఏడుస్తున్నాననుకుంటారు గానీ
ఒక గుప్పెడు నిప్పు కణికలని
గొంతులో నింపుకునే వచ్చాను.

పూర్తిగా »

ఆ తర్వాత

ఆ తర్వాత

తనని తాను రెండుగా చేసుకొనుటకు ఆమె చేత వాళ్ళు అంగీకరింపజేసిన వృత్తాంతాన్ని నిన్న ఆసాంతం చదువుకున్నాం.
ఏడ్చి…
పూర్తిగా »

సంగమం

వేసవి సాయంత్రం వర్ష ఋతువైపోయే అరుదైన క్షణాల్లో
ఖాళీ అయిన హృదయంలో మన సంభాషణలన్నీ దాచుకుని
మేఘం ఎక్కడికో వలసపోతుంది.

పూర్తిగా »

స్లీపింగ్ విత్ ది ఎనిమీ

జూలై 2017


అందాకా ఒకరి చుట్టూ ఒకరం గిరికీలు కొట్టి ఆ రోజును సమీపిస్తాం
ఒక ఆగర్భ శత్రు జంట పట్టు చీరల…
పూర్తిగా »

Noem అను ఒక కథ

జూన్ 2017


Noem అను ఒక కథ

వాళ్లకు నేనేమీ తేను. బహుశా వాళ్ళేమీ ఆశించరు కూడా. మహా అయితే ఆకుల మాటున దాగిన పూవుల్లా తటాలున బయటపడి…
పూర్తిగా »

నిద్రాహారాలు

జూన్ 2017


నిద్రాహారాలు

అది యిది అని కాదు
యేదయినా ఫరవా లేదు
కుంచెం అన్నం కావాలి
కప్ప…
పూర్తిగా »

వర్షం

వర్షం

గ్లాసెడు గోర్వెచ్చటి ప్రేమను గటగటా తాగు
నీటిచిదుపల చెంపల్ని వాయించే చిలిపి స్లిప్పర్స్ తొడుక్కో
పొద్దున్న…
పూర్తిగా »

ఎనిమిదో అడుగు

ఎనిమిదో అడుగు

ఇపుడా కెమ్మోవి తేనెల సోనై
ఊరించడం లేదు
యవ్వనపు పొంగులేవీ
కెరటాలై చుట్టేయడంలేదు.

పూర్తిగా »

నాన్న

నాన్న

బయటికి నడవాల్సిన నా దారిని లోపలికి
విసిరేసిన ఓ హోరుగాలి
చెవుల మీద అరచేతులుంచుకుని
కళ్ళు రెండూ గట్టిగా…
పూర్తిగా »

కుడుముంటె పండుగంటడు

కుడుముంటె పండుగంటడు

వాడెమ్మటుంటె సాలు
ఇగం పట్టిన శేతులకు
శెగ తల్గినంత హాయిగుంటది.
ఎడార్లె ఊట శెలిమె

పూర్తిగా »