సంచిక: జనవరి 2013

తమకు తెలియని ధర్మమే … ధర్మరాజా !!!

జనవరి 2013 : కవిత్వం


నిజం మాట్లాడే వారిని నిజమే మాట్లాడనివ్వండి
- సోక్రటీస్

నిజం చెప్పు తెరేష్
నీకోసం ఈలోకం
ఎన్ని నీతినియమాలు విధించిందీ
ఎన్ని కట్టుబాట్లు రచించిందీ
అయినా సరే
నీతుల కంచెలు దాటి నిషిద్ధ ఫలాన్ని తిన్నావు కదూ
నియమాల గోడలు దూకి నిశీధితో రమించావు కదూ

నిజం చెప్పు తెరేష్
నీ గుండె నిజం గా నిముషానికి
డెబ్భై రెండుసార్లే కొట్టుకుంటుందా
నీ రక్తపోటు అంకెలు స్థాయీ భేదాలు ఎరుగవా
నీ నోట్లో ఊరే లాలాజలం
నీ కొలెస్టరాల్ శాతాన్ని ఎప్పుడూ పెంచలేదా

నిజం చెప్పు తెరేష్

పూర్తిగా »

ప్రశాంతం

జనవరి 2013 : కవిత్వం


పావురాలు
కిటికీ వద్ద చప్పుడు చేయడం లేదు
చీకట్లన్నీ దుఃఖించాయేమో
అద్దాలపై కన్నీళ్లు
కారుతున్నాయి
రోడ్డు మీద
వాహనాల రొదకేమైందో తెలియదు
జ్వరం వచ్చి పడుకున్నారేమో
పిల్లల అల్లరీ
వినపడడం లేదు
వంటింట్లో పొయ్యిపై
ఏదీ ఉడుకుతున్నట్లు లేదు

అంతా శ్మశానానికెళ్లారేమో
ఊరు ఊరంతా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నది
నేల నేలంతా
నెత్తురు తుడిచి
అలికి ముగ్గేసినట్లుంది

కదం తొక్కే బూట్లు
మౌనంగా శవాలకు
కాపలా కాస్తున్నాయి
అలిసిపోయిన తుపాకులను
నెత్తుటి బొట్లు
పరామర్శిస్తున్నాయి

విరిగిపోయిన పెన్నుల మధ్యపూర్తిగా »

అతడు నవ్విన రాత్రికి వెన్నెల పూచింది

జనవరి 2013 : కవిత్వం


ఒకానొక రాత్రి మిణుగురు పూల దారిలో
అతడిని నేను వెతుకుతుంటాను

అతడు మోరలెత్తి ఊగే ప్రవాహాలకు
మురళిని ఊదుతుంటాడు

పాడే పెదవులై
చేమంతి పువ్వలుగా విచ్చుకొనే అరమోడ్పు కన్నుల ఙ్ఞాపకం

అతడు ఉన్నట్టుండి
ఒక ఆకస్మిక కవి సమయంలా అదాటు పడతాడు

అతడు కొంచెం యుద్ధం
కొంచెం కవిత్వం
నాగేటి కర్రుకు పొదిగిన చంద్రవంక

ఒంటరి దుఃఖమయ సమయాలకు
సామూహిక స్వాప్నికతను అద్దే ఓడ సరంగు

అతడు కొంచెం బెంగ కూడా
కాలం ఙ్ఞాపకాలను అతడు ఒక తాత్వికతగా మోసుక తిరుగుతాడు

అతడిని నేను ఇలా అడుగుతాను
ఇంత దుఃఖం కదా ఎలా…
పూర్తిగా »

పాలరాతి ఏనుగుబోమ్మ

జనవరి 2013 : కవిత్వం


పాలరాతి ఏనుగుబోమ్మ చేజారి పడిపోయింది నర్మదానది  జలపాతం విరిగిన బోమ్మ గుండెలోంచి  దూకింది బొమ్మ శిధిలంలో మూడేళ్లకోసారి సంచారజీవితంలా కొత్త నగరాల ప్రవేసాల జ్జాపకం   నగరం తనువులోకి వచ్చిపడ్దాక కొత్త ఉదయం మొదలైంది కొత్త భాష కొత్తపరిసరం పలకమీద అ ఆ లు  దిద్దుకోవడమే రోజులు గడిచాక నగరం అలవాట్లు ఒంటబట్టాక కోత్త దారులను వెతుకుతుంటే  నగరంలో ఒదిగి నిశ్శబ్ధంగా పారే నది ఇసుక తీరాలవెంట పాలరాతి బొమ్మల అంగడిలిలో నది కొత్త స్వరూపం తెలిసింది   పాలరాతి కొండలమధ్యలో ఇరుకు దారిలో నది నాజూకుగా వంపులు తిరిగి పలకరింస్తుంది అనందంగా ఎగిరిపడే జలపాతాలు పాలనురుగులు సూర్యుడి వెలుగులో నల్లని నీటి చీర అంచులలో…
పూర్తిగా »

కొన్ని రాత్రుల్లో..!

జనవరి 2013 : కవిత్వం


మాట నాలుక కింద మడత పడ్తుంది
బాధ గుండె చుట్టే బేలగా తిరుగుతుంటుంది
చూపుకు ఆనుతున్నదేదో మెదడుకు అందదు
పదమొక్కటీ దొరక్క ప్రాణయాతన-

పెద్దగా ఆప్షన్స్ లేవు; ఏ పక్క గోడకు తల మోదుకుంటావన్నది తప్ప,
ఏ శూన్యంలో తలకిందులుగా వేలాడ్తావన్నది మినహా-

ఏం చేస్తావు నువ్వు?!

చాప మధ్యలో సకిలం ముకిలం వేసుకుని నలుదిక్కులకూ పరుగెడ్తావు
త్రికాలాల్లోకీ అదుపు తప్పిన బస్సులా ప్రయాణాలు చేస్తావు
ఎడమ అరచేత్తో గొంతు బిగ్గరగా అదుముకుంటూ
ఏడుపు కూడా అనాథను చేసిన జీవితాన్ని అదేపనిగా తలపోస్తావు-

ఉన్నవాడివి ఉన్నట్టుగా భూమి లోపల్లోపలికి కనబడకుండా మాయమవ్వాలని అత్యాశిస్తావు, సినికల్ గాపూర్తిగా »

వెలితి లేని వెన్నెల

జనవరి 2013 : కవిత్వం


ఆలోచనలు మేల్కొన్న వేళ
ఒక వెలితి పలకరించింది
కలలు ఖాళీ చేసిన జాగా లాగ
మాటలపై అలిగిన మౌనం లాగ!

అనుభవాల్ని కొలుస్తున్న జీవితం
భావాల్న్ని మోస్తూన్న హృదయం
ఊహల మేడలు కట్టే మనసూ
ఇదో అంతరంగ మహరాజ మందిరం!

నాతో నేను చర్చిస్తున్నా
నాతో నేను స్నేహిస్తున్నా
నాతో నేను కోపిస్తున్నా
నాతో నేను ‘నా’కై ఎదురు చూస్తున్నా!

అనుకోని అతిధిలా నీవొచ్చిన వేళ
ఆ ఒక్క క్షణం కాలంలా కరిగింది!
ఊహలన్నీ తమను తామే తుడిచేసి
నీవిచ్చిన వెన్నెల్లో ఆత్మ సమర్పణమయ్యింది!

అర్థం అయిన వేదాంతమాపూర్తిగా »

పువ్వులు -నవ్వులు

జనవరి 2013 : కవిత్వం


ఏవి తల్లీ నిరుడు కురిసిన సుమ సమూహములు!

1
పువ్వులు కనిపించడం లేదు.
నవ్వులు వినిపించడం లేదు
ప్రకృతిబడి చదువులు మూలబడి
పూబాలల కిలకిలలు
ఆటల మైదానాలలో వినిపించడం లేదు
చక్కిలిగిలి పెట్టినట్లు
చక్కెర తేనెకు అద్దినట్లు
ముక్కెరతో పోటీకి దిగి
ముద్దుగుమ్మల సిగ్గుపెదవులు
మొగ్గలు పూయించడం లేదు
పెద్దలు పెదవులు
నవ్వుల నగారాలు మోగించడం లేదు
‘సర్వం ప్రియే చారుతరం వసంతే’
సత్యమే కానీ కవి కాళిదాసా
ఏ వసంతమూ పూలసంతకం
సంతొషంగా చేయడం లేదు!

2
నలుడానాడు

పూర్తిగా »

నేను-నా తోట-ఒక కోయిల

జనవరి 2013 : కవిత్వం


ఒంటరితనం
సర్రున దూరి
మెదడు సందుల్లోంచి బుసకొడ్తది

జ్ఞాపకం పొరలు చీల్చుకొని
ఎర్రరక్తకణం
బొర్ర విరుస్తది

తోడులేనితనాన్ని ఈడుస్తున్నప్పుడు
ఒక జామ కొమ్మ
వంగి భుజాన్ని తడుతది
రాత్రి ఒడిసి పట్టుకున్న మంచుముత్యాల్ని
తలంబ్రాలు పోస్తది

నిండుగా పూసిన
పేరు తెలువని పువ్వొకటి
తన్ను తాకమని
యవ్వన మకుటాల్ని చాస్తది

జీవన ప్రభాత వాకిట
రూపుదిద్దుకున్న పిందె
వయ్యారంగా వూగుతూ
ఆహ్వానం పలుకుతది

పంకిలమంటినా
పంకజమన్నా, పారిజాతమన్నా
పరవశత్వమే

నిద్రగన్నేరు
అనేక
నిదుర రాని రాత్రుల్ని
బహూకరిస్తది

కాగితపు…
పూర్తిగా »

ప్రియాన్వేషి

జనవరి 2013 : కవిత్వం


తాపంతోనో
తమకంతోనో
ప్రకృతిలోని యే యే
మూలల్లోంచి
ఏరి ఏరి ఆ చినుకుల్ని
నింపుకొచ్చాడో

ఎదురు చూసి
చూసి
బరువవుతున్న దేహాన్ని
మోయలేక
మెళికలు తిరుగుతూ కదులుతుంటే
చల్లగాలి తన అరికాళ్ళపై
గిల్లుతూ చక్కిలి గింతలు
పెడుతుంటే

దొంగ దొంగగా
ఊళ్ళని దారులని దాటుతూ
కొండ పూలు
కన్నుగీటుతూ సన్నజాజులు
పరిమళాల దారాలతో
కౌగిళ్ళ పతంగులుకట్టి
రసిక ఆహ్వానం పంపినా
చూడకుండా

కళ్ళనిండా తన రూపం
తనువు అణువణువున
వేడినేదో పుట్టిస్తుంటే
చల్లదనంతో దూదిలాపూర్తిగా »

ఆట-విడుపు

జనవరి 2013 : కవిత్వం


ఎక్కడ చూడు…!
ఆ రెండే….!

భూతద్దం పెట్టి చూసినా,
కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని కదిపి చూసినా
అసలు ఏ అద్దాలు లేక పోయినా కూడా……

మామూలు కళ్ళకి, మసక కళ్ళకి, గుడ్డి కళ్ళకి కూడా
నానో నుండీ పర్వత పరిమాణం వరకూ
చిమ్మ చీకటి దేవులాటల్లో సైతం
కొట్టొచ్చినట్టు మరీ ఆ రెండే కనిపిస్తుంటాయి

‘ఒక పై చెయ్యి’,
‘ఒక కింద చెయ్యి ‘.

పై చెయ్యెప్పుడూ హుకుం జారీ చేస్తానంటుంది
మీసం మెలేస్తుంటుంది.
కిందది బానిసలా పడుండి
కిందనే,
కింద కిందనే అణిగిమణిగి ఉండాలంటుంది.

ఒకవేళ, ఎప్పుడైనా ఎప్పటికైనా

పూర్తిగా »